——————————– سرویس و خدمات ——————————–

نرم افزار مدیریت حمل و نقل

شفافیت در حمل و نقل کلید موفقیت ماست.

نرم افزار مدیریت حمل و نقل

شفافیت در حمل و نقل کلید موفقیت ماست. نرم افزار مدیریت حمل و نقل تحت وب ما، در جهت فراهم آوردن دید مورد نیاز برای تصمیم گیری های عملیاتی می باشد.

حمل و نقل

با سفارشی کردن مدیریت حمل و نقل سرمایه گذاری بر روی زنجیره تامین خود را افزایش دهید.

حمل و نقل

با سفارشی کردن مدیریت حمل و نقل سرمایه گذاری بر روی زنجیره تامین خود را افزایش دهید. رویکرد مشاوره ای ما در مدیریت حمل و نقل، اجازه مهندسی اهداف زنجیره تامین شما را می دهد.

انبارداری

تیم مهندسی ما با انتخاب راهکارهایی جهت ارتقا شبکه توزیع شما

انبارداری

تیم مهندسی ما با انتخاب راهکارهایی جهت ارتقا شبکه توزیع شما، شامل بهینه سازی نیروی انسانی و انبار، در پول و زمان شما صرفه جویی می کند.

آماده سازی سفارشات

رضایت مشتریان بالاترین اولویت سازمان ما است.

آماده سازی سفارشات

رضایت مشتریان بالاترین اولویت سازمان ما است. سرعت در ارسال سفارشات مشتریان و سهولت در برگشت سفارشات برگشتی معیاری برای سنجش رضایت مشتریان می باشد.

مشتریان ما
موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی
فولادگستر
سپاهان باتری
توان باتری
پارسیان پارت پاسارگاد
سایر
اک تک